Samen Zingen

 

25 februari 20.00 uur- 21.30 is er weer Samen Zingen. Jan Stronks is organist. Heb u zin om weer eens al die mooie liederen van vroeger of later te zingen? Dat kan bij Samen Zingen. Een uitzondering maken we voor liederen waar we de muziek niet van kunnen vinden, maar alles van bundel 38, het nieuwe en oude liedboek en Johan de Heer, is geen probleem. De liederen kunt u opgeven bij mij, bij voorkeur voor 14 februari.

Ada Endeveld

Kerstfeest van de wijken 1,2,3

Op 13 december hebben senioren en wijkmedewerkers samen kerstfeest gevierd. Het aantal mensen was vergelijkbaar met verleden jaar, maar er was nog ruimte voor meer. Dat bracht velen op de gedachte dat we volgend jaar meer mensen kunnen uitnodigen, bijvoorbeeld oudere rooms-katholieke inwoners van Bredevoort. Het koor Taborina heeft weer prachtig gezongen. Mardi ter Maat vertelde een ouderwets kerstverhaal. Het koppelhuis was mooi versierd. Hartelijk dank aan Wilma voor de goed verzorgde katering!

Samen Eten

 

Op 13 maart was er weer Samen Eten in t Koppelhuis. Het begon als altijd om 18.00 uur. Er waren 33 mensen, meer dan ooit.  Op het menu stonden chili  con carne en nasi. Het toetje was zoals altijd weer heerlijk.

Kerkenraad Algemeen

De kerkenraad komt om de maand bij elkaar (meestal de vierde dinsdag) in de maanden januari, maart, mei, juni, september en november. Het moderamen komt elke maand bij elkaar. (meestal de tweede woensdag)

verslagen van de kerkenraad vind je hieronder.

Kerstmeditatie

 

Stil nu stil nu, maak nu geen gerucht

stil nu stil nu, ‘t ruist al door de lucht

‘t wonder komt heel zachtjes aan

‘t kerstkind wil naar binnen gaan..

Dit was een van de liedjes die we vroeger zongen bij de piano in de tijd voor kerst. Ik hield van dit liedje. Het bevatte voor mijn gevoel het geheim van het kerstfeest. Natuurlijk waren kerstballen en lichtjes mooi, het kerstspel op school of in de kerk, waar je altijd een kerstkoek kreeg en een navelsinaasappel, maar het echte feest ging toch om de geboorte van Christus en wat dat met je deed. Stil worden hoorde daarbij. Niet speciaal iets doen en de tijd zijn gang laten gaan, een verhaal voorlezen, kijken naar de kerstboom en  de tijd nemen om de betekenis van het kerstfeest tot je door te laten dringen. Ondertussen leven we in een onrustige wereld, vergeven van de ballen en slingers en wat niet al. Ze moeten ook allemaal opgehangen worden, waar we heel wat tijd aan besteden, net als aan het juiste eten, kerstfeesten en kerstmarkten. De reclames kleurden direct na sinterklaas rood en gaven ons instructies wat we allemaal moesten kopen en hoe we het gezellig kunnen maken. In al het gekrakeel is het goed om ook de rust te vinden. Om even het gedoe los te laten en stil te staan bij het wonder van kerst. Er zijn er ook genoeg mensen die tegen de kerstdagen opzien, omdat ze die alleen gaan doorbrengen en ze eigenlijk teveel rust hebben. Voor hen zou wat aanloop weer goed zijn. Of we het nu te druk of te rustig hebben, op sjouw aan het werk of aan huis gebonden, neem in deze dagen even de tijd om stil te staan bij het wonder van de geboorte van Christus: een nieuw begin voor alle mensen die het willen geloven. Want:

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven:
doen alsof niets een wonder is
en doen alsof alles een wonder is.
Ik geloof in de laatste manier.
Albert Einstein

Ik wens u goede kerstdagen toe met een goede balans tussen stilte en gerucht.

Ada Endeveld

Expeditie naar het verleden 14 oktober

Zondagmorgen 14 oktober hadden we onze eerste bijeenkomst van Explore (11-14 jaar) enHello World (15 plus).    12 Kinderen mochten we ontvangen in het Koppelhuis, waar Frits Laarman was uitgenodigd om te vertellen over zijn beroep. Frits is archeozoöloog en onderzoekt botten van dieren welke opgegraven worden. De kinderen hebben eerst een bot van een kaak uitgekozen, waar ze de tanden en kiezen in hebben getekend. Frits legt ons uit hoe we kunnen zien hoe oud een dier is en hoe we dat aan tanden en kiezen af kunnen leiden.

 

 

 

 

 

 

Daarna volgt een korte pauze waarna Frits ons meeneemt in de Bredevoortse geschiedenis van de kruittorenramp. Ook onze St Joriskerk is daardoor getroffen en afsluitend nemen we dan ook een kijkje bij de grafzerken in de kerk.

Frits bedank voor de fijne ochtend het was in alle opzichten erg leerzaam.

Vanuit de Kerkenraad

Vergadering gehouden op 25-09-2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het onderwerp AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is bijna afgerond voor de PG Bredevoort. Er is een, speciaal op onze gemeente toegespitst ‘privacy statement’ opgesteld. Dit is op verschillende plekken zichtbaar:

  • Het ‘privacy statement’ komt op de website van de PG Bredevoort te staan.
  • In het kerkblad wordt verwezen naar het ‘privacy statement’ (te vinden op de website).
  • Het ‘privacy statement’ ligt ter inzage in de kerk.
  • Op de beamer komt een regeltje dat wanneer mensen er bezwaar tegen hebben gefotografeerd te worden, ze dit aan kunnen geven.

Het moderamen is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Jeugdwerkcollecte

De Jeugdwerkcollecte wordt jaarlijks in de eerste week van november gehouden. Het jeugdwerk in de PG Bredevoort neemt af, maar het geld dat elk jaar wordt opgehaald, wordt nog altijd besteed aan de jeugdactiviteiten. Nu zijn er ideeën om naast jeugdwerk ook andere activiteiten te gaan ontplooien. Zo zijn er plannen om bijvoorbeeld wat vaker een koor of muziekgezelschap te laten optreden tijdens de zondagse vieringen, en willen we graag een project met Kunst in de kerk doen. Ook zijn er plannen voor wandelingen of activiteiten buiten de deur. Het zou mooi zijn om de opbrengst van de ‘jeugdwerk’collecte ook voor deze nieuwe activiteiten te kunnen gebruiken. De Kerkenraad stemt hiermee in, mits deze wijziging goed gecommuniceerd wordt aan gemeenteleden. Ook zal de naam van de collecte uiteraard aangepast moeten worden.