Kerstnachtdienst: geboren om te schijnenDurven we nog wel iets te vieren met Kerst? Als we naar het journaal kijken is het kommer en kwel. Zingen van “vrede op aarde”? Hoe dan?……de situatie in Gaza is niet te bevatten. En bij al het geweld daar verstomt wat er gaande is in Oekraïne, Jemen, Syrië, Sudan en andere brandhaarden.
En wie staat waar in de conflicten.
Hoe kan het kerstlicht nu stralen bij zoveel duisternis.
We gaan die werkelijkheid – dat schijnbare contrast niet uit de weg tijdens de Kerstnachtdienst. We willen het proberen te plaatsen – het licht in de duisternis – de duisternis tegenover het licht. Is Jezus dan niet juist geboren om te schijnen? En wij?
Pastor Marit Arink gaat voor in deze viering, het koor Friends uit Lichtenvoorde o.l.v. Johan Klein Nibbelink verleent muzikale medewerking en Jan Stronks begeleidt ons op het orgel.
Zoals altijd is de collecte voor het doel van Serious Request. Dit jaar is dat de Stichting ALS.
Je bent van harte welkom op Kerstavond 24 december 2023 om 23:00 in de St. Joriskerk aan de Markt in Bredevoort.

De Anders-dan-Andersdienst commissie.


Lezing Dementie


17 oktober j.l. heeft ds Petra  Speelman, sinds januari werkzaam als geestelijk verzorger bij Marga Klompé in Aalten, Bredevoort en Groenlo, een lezing gehouden over dementie voor de mensen die vrijwilligerswerk doen in het pastoraat en belangstellenden uit de gemeente Bredevoort. Petra begon de lezing met  de geschiedenis van haar eigen moeder. Haar moeder klaagde over `wattenin haar hoofd` en dat ze ´haar weg door de dag kwijtraakte`. Toen de diagnose `Alzheimer` bij haar werd vastgesteld, schrok ze daar vreselijk van. Dat is nauwelijks verbazingwekkend, want velen van ons zien een dergelijke diagnose als een langzame weg naar het einde. Daarom is vanaf die dag met de familie afgesproken, dat het woord ´Alzheimer` en ´Dementie´ niet meer zouden werden genoemd, omdat ze haar moeder meer in de war brachten. In plaats daarvan gingen de familieleden haar aandoening in navolging van Petra: “hersens op leeftijd” noemen.

Petra hielp haar moeder de weg te vinden door de dag door een geschreven schema te maken. 9.00 uur ontbijt, 10.00 uur koffie, ect. Toen ze het aan haar moeder liet zien, zei ze erbij: `Dit is de weg` Ze bedoelde natuurlijk: `de weg door de dag`, waarvan haar moeder gezegd had dat ze die kwijt was. Maar de woorden brachten iets anders naar boven. Haar moeder vulde vrolijk aan: `De waarheid en het leven` Daar hebben ze samen hartelijk om gelachen.

Zo ziet Petra in haar werk haar weg met mensen met dementie als een ontdekkingsreis of puzzeltocht, waarbij je zoekt naar manieren om met iemand contact te hebben.
Enkele tips die we met elkaar benoemen:
Ga met een vrolijk gezicht. Mensen kunnen je goed
lezen als je saggerijnig bent of iets vreselijk hebt meegemaakt. Zie wat
er wel is en niet wat mist. Geef niet te gauw op, als mensen vanuit hun
gevoel reageren op je komst. Probeer mensen te bereiken. Soms kan je dat doen door samen foto´s van vroeger te bekijken, door samen liederen te zingen of (kinder-)Bijbels te bekijken of rummikub of een ander spelletje te spelen. Probeer te luisteren naar het verhaal van de ander, ook als het voor jouw onbegrijpelijk is. Iemand die de tijd neemt om naar je verhaal te luisteren is heel prettig en de zorg heeft er helaas
vaak te weinig tijd voor. Ook als de woorden onhelder zijn, of
voortdurend herhaald worden, probeer het gevoel achter de woorden te
horen. Is het dringende noodzaak, gemoedelijkheid, angst,
vriendelijkheid of een roep om hulp? Als woorden niet meer gesproken
kunnen worden is iemand geruststellen door een hand aan te raken ook een mogelijkheid. Zo kun je door je trouw, je luisteren, aanwezigheid kerk zijn, zelfs zonder God of Jezus maar te noemen.
Voor degene die op bezoek gaan, kan het helpen om met zijn tweeën
te gaan, als moet je in dat geval wel oppassen dat de bezochte niet
buiten spel komt te staan.
Denk niet te snel dat je het wel weet.

Blijf elk mens als mens beschouwen en niet als ´een demente´ of `een stumperd`.  Zie de ander als een méns met dementie, een méns met Alzheimer. Mensen zijn meer dan hun ziekte en elk mens heeft een eigen manier van doen. Zoek de eigenheid. Leer iemands weg door haar of zijn dag kennen. Luister naar de droevige en mooie verhalen.

Er waren achttien mensen. Ik vond het een goede avond, waarbij we elkaar op ideeën brachten en ontroerende en grappige verhalen deelden. Zo krijgt een van de vrijwilligers regelmatig een huwelijksaanzoek, als ze mens-erger-je-niet-speelt. Het kan verkeren.
                                                                                      Ada Endeveld

Hieronder staan een aantal boeken die je verder kunnen helpen:
-De heldere eenvoud van dementie – Huub Buijssen

-De magische wereld van Alzheimer – Huub Buijssen
-Stemmen van de ziel – Hans Siepel
-De verborgen zin van dementie – Hans Stolp.

Startzondag 2023: Natuurlijk Buiten

Op 10 september vieren Katholiek Kontakt Bredevoort en de Protestantse Gemeente de  Startzondag. Een aantal jaren hebben we de startzondag in Bredevoort gevierd, dit jaar trekken we weer naar buiten. We hopen het thema `Natuurlijk Buiten` te verkennen op Kloosterdijk 1, waar Herman en Paula te Paske nu wonen. Het thema  kun je op twee manieren opvatten. Als een vanzelfsprekendheid, natuurlijk vieren we de Startzondag  buiten, of als een manier van vieren. Daar is nog wel iets voor nodig. Goed weer! Als het warm genoeg is vieren we het natuurlijk buiten, maar bij slecht weer in de schuur, waar we gemakkelijk inpassen. Neem stevige schoenen mee, om het eventuele natte gras te trotseren. We drinken zoals altijd koffie met iets lekkers na afloop.

Let op! Er zijn werkzaamheden op de kloosterdijk, we kunnen er gewoon langs en er is extra parkeergelegenheid.

Palmpasen 2 april 2023

Op Palmpasen heeft de kindernevendienst Palmpasenstokken gemaakt met gemaakt. De kinderen werden in de kerk ontvangen door ds. Anneke de Hoop. Natuurlijk volgde er nog de optocht door de kerk.  

Een doorstart maken, maar dan Anders dan Anders

Anders dan Andersdienst 7 mei 2023

Opeens zit je in een situatie die je niet hebt zien aankomen – en die je ook niet hebt gewild. Het overkomt ieder van ons wel eens. Net terwijl je lekker in je vel zit – goed op weg bent gebeurt er iets waardoor je moet nadenken over je koers.
Of misschien wel juist andersom: ben je al zo lang gewend aan de weg die je nu gaat – dat je opeens een ingeving krijgt om na te denken of je dat wel zo wilt houden. Ook dan denk je na over de koers die je in de toekomst wilt volgen.
Wat bepaalt die koers? Kies jij de weg? Of kiest de weg jou? Lastige keuzes….?
En soms, midden in zo’n proces kunnen er verrassende inzichten en komen met steun uit onverwachte hoek.
Hier willen we met elkaar over nadenken in de Anders dan Andersdienst op 7 mei a.s.
Ds Ada Endeveld neemt ons hierin mee, samen met de voorbereidingscommissie. Je bent van harte uitgenodigd om de dienst mee te maken om 9:30 in de St Joriskerk in Bredevoort.
Een extra reden om te komen is dat het Stadskoor Bredevoort o.l.v. Dineke de Roo muzikale medewerking verleent met prachtige zang! We zien jullie graag.

De Anders dan Anders dienst commissie

Oud- en Nieuwjaar

De Nieuwjaarswisseling valt dit jaar weer in het weekend. De kerkenraad heeft besloten om geen viering te houden op oudejaarsavond en elkaar op zondagochtend om 10 uur in ’t Koppelhuis  een gezegend Nieuwjaar toe te wensen (of datzelfde op een andere manier) met de traditionele oliebol. We sluiten af met een korte overweging en gebed.

Kerst 2022 – Samen vieren!


Het is inmiddels drie jaar geleden dat we samen Kerst konden vieren. De laatste twee jaar probeerden we bij jullie in de huiskamer te komen met Kerstnachtdiensten via kerkbeeld. Dat was een aparte ervaring, kijken in een camera in een kille kerk – Stille Nacht in een Stille kerk en Ere zij God in een lege kerk. Het was niet anders.
Daarom zijn we superblij dat het weer kan: Samen vieren! En daar gaan we het dan maar gelijk over hebben ook in de Kerstnachtdienst. Wat maakt dat nu zo speciaal. Waarom willen we nu juíst met Kerst samen zijn? Waarom schept de geboorte van Jezus het klimaat waarbinnen we in beweging komen. Een mooi onderwerp om het samen over te hebben.
Traditioneel hebben we in de Kerstnachtdienst ook aandacht voor de actie van Serious Request: dit jaar voor Het Vergeten Kind. Er wordt actie gevoerd om kinderen die een achtergrond kennen van thuis verwaarloosd of mishandeld te zijn een liefdevolle en stabiele omgeving te bieden. Daar sluiten we graag bij aan.

En we zijn zeker niet alleen: het koor Revelation uit Winterswijk o.l.v. Tim van Dorst komt zingen – en als het weer het toelaat worden we buiten voor de dienst al met zang begroet. Jan Stronks begeleidt gemeentezang op het orgel en de Anders dan Andersdienst commissie verzorgt verder de dienst. We hopen op een volle kerk om weer eindelijk samen Kerst te kunnen vieren!

Tot zaterdag 24 december om 23:00 in de St Joriskerk in Bredevoort.
De Anders dan Anders commissie

Kerstfeest voor ouderen 19 december 2022

Op maandag 19 december is er weer een ouderenkerstfeest voor Bredevoort en sommige omstreken, waarbij we bij elkaar kunnen komen! Om 14.30 inloop duurt het tot een uur of vijf. Taborina komt weer zingen! Kerstpakketten zijn daar aanwezig en kunnen mee naar huis genomen worden. Geeft u het alstublieft tijdig aan wanneer u geen kerstpakket wenst te ontvangen (Colofon: Lidy Hogenkamp -zie autodienst- of Ada Endeveld) U krijgt een uitnodiging thuis.

Samen Eten dinsdag 13 december

Na het grote succes van vorige maand, willen we weer het Grachtenhuys de catering laten verzorgen voor de volgende keer Samen Eten in ’t Koppelhuis. 17.30 uur inloop, 18.00 uur eten. Iedereen is van harte welkom, wel graag aanmelden vooraf bij Marion Radstaak, Tel nr 06 27504112 beheerder ’t Koppelhuis of Ada Endeveld (zie homepagina)

Hogere stookkosten

  • Vanaf 1 januari loopt het vaste contract van de kerk voor energie af. We zijn op zoek naar manieren om te besparen. Voorlopig willen we in de kerk blijven kerken, omdat we vandaar uit ook de kerkdienst uitzenden. Dat wordt heel ingewikkeld in ‘t koppelhuis. Ook het koffiedrinken elke week gaat voorlopig door. In ieder geval wordt de kachel drie graden lager gezet. Misschien is het nodig om je jas aan te houden in de kerk. We willen vliesdekens ter beschikking stellen. Voor het orgel moet de temperatuur in de kerk boven de 10 graden blijven, dus voor vrieskou hoeft u niet bang te zijn. Ook met groepen in de kerk zullen afspraken gemaakt over de verwarming.  Ikzelf ben van plan om extra vurig te preken.