Belevingstuin

Belevingstuin in Bredevoort,

Aan de Winterswijksestraat, in de punt, richting de verkeerslichten, heeft de diaconie van de PKN Bredevoort een stuk grond liggen. De afgelopen tijd is dit stuk, door ophoging en natuurlijke bemesting, geschikt gemaakt om er beter gebruik van te kunnen maken.

Wat is de bedoeling?

De diaconie vindt dat het stuk grond op een mooie in het oog vallende plek ligt, dicht bij de kom van Bredevoort. De gedachte is om het perceel de komende jaren zodanig in te richten, dat iedereen in Bredevoort en omstreken er wat aan kan hebben en dat duurzaamheid, het milieu en natuur er tot hun recht komen.

Openbare veldbloemen plukplaats.

Zoals u misschien gezien hebt, is het perceel ingezaaid met een bloemenmengsel, waardoor er in dit voorjaar de veldbloemen weelderig bloeien. Onlangs zijn er paden gemaaid, zodat het perceel voor iedereen toegankelijk is en iedereen die dat wil er lekker tussendoor kan lopen. De veldbloemen mogen ook geplukt worden door iedereen die het leuk vindt om een Bredevoorts bosje op de vaas te hebben. U bent dus van harte welkom in de pluktuin.

Een paar regeltjes voor de goede orde.

Graag willen we dat iedereen die de pluktuin betreedt zoveel mogelijk gebruik maakt van de gebaande paden, zodat voorkomen wordt dat het veld plat getreden wordt. Ook is het  de bedoeling om in deze tuin uw hond aangelijnd te houden en hondenpoep op te ruimen en niet op het veld achter te laten.Verder wordt u gevraagd om uw eventuele afval zelf mee te nemen naar huis.

Genieten.

We hopen dat deze plaats gaat uitgroeien tot een belevingstuin waar iedereen van gaat genieten.

Kijkcijfers 2020 – 2021

Hieronder een lijstje van de kijkcijfers van onze kerkdiensten vanaf oktober 2020. Er zijn verschillen tussen de maanden. April heeft een hoog cijfer, omdat er behalve de drie extra diensten in de Stille Week, twee afscheidsdiensten te bekijken waren, dus 9 in totaal. Ook de mensen die later een dienst in een bepaalde maand terugkijken, worden bij die maand geteld. Februari heeft een extra laag cijfer, omdat er maar 3 kerkdiensten zijn gehouden. 7 februari was het zulk slecht weer, dat de voorganger het risico om te komen niet aandurfde. Er is toen een oude kerkdienst opnieuw getoond. Gemiddeld zijn dat in februari nog bijna 100 kijkers per keer. Fijn om te zien dat over het algemeen de kerkdiensten goed virtueel bezocht worden. Vanaf 16 mei zijn er weer 30 mensen welkom in de kerk. Opgeven bij Henk en Diny Luimes tel.471154.

Paaskaart

De afgelopen week is onder gemeenteleden van 80 jaar en ouder een zieken de Paaskaart verspreid. Hieronder de foto en de tekst.

Waak op!  Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wonderen om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.

vrij naar lied 630: 1

De Protestantse Gemeente Bredevoort

wenst u goede Paasdagen toe!

Iconen in de Stille Week 2021

Rond vier iconen houden wij in Bredevoort vieringen op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Witte Donderdag. De Icoon van de gastvrijheid staat Witte Donderdag centraal, ook wel genoemd de icoon van de drie-eenheid. De icoon verwijst naar de tekst uit Genesis 18, waarin drie vreemdelingen die bij Abraham op bezoek komen. In de icoon vindt je ook verwijzingen naar de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen eet. Iconen zijn een raam op God. De gelovige die een icoon aanraakt, maakt contact met iets wat achter die icoon verborgen gaat. Geen beeld om te aanbidden, maar een doorgeefluik dat onze geest wil scherpen voor wat en van God tot ons komt. Zoals sommigen mediteren bij Bijbelteksten en die door herhaling en verdieping steeds dieper in zich door te laten dringen, zo kan een icoon een manier zijn om je te verdiepen in God. Door te kijken leer je God beter kennen, zodat je geest rust vindt bij God en je iets van Gods licht door de dingen heen ziet schijnen. Allereerst in de icoon, waar je naar kijkt, en op den duur kan Gods verborgen licht ook door andere dingen heen schijnen. Hieronder een andere Icoon van de gastvrijheid van Abraham dan degene die we in de viering hebben beschouwd van Andrej Roeblion (ca. 1430).

Anders dan Anders: “Het verhaal gaat door”

Op 28 maart ben je van harte welkom in de on-line Anders-Dan-Anders-dienst in de St Joriskerk in Bredevoort. Oorspronkelijk zou dit een dialectdienst zijn door Johan Eppink met muziek van NootZaak, maar  door de coronamaatregelen is dat nu niet goed mogelijk.

Maar wees niet bang, de dienst ligt kant en klaar op de plank en jullie houden dit tegoed op een later moment! We besloten om voor 28 maart het roer voor de dienst om te gooien: wel een ADA-dienst, maar anders van opzet dan oorspronkelijk bedacht. Anders dan anders dan anders, zeg maar. 

zicht op de Koppelkerk

We willen in deze dienst drie bijzondere elementen bij elkaar brengen onder het thema ‘Het verhaal gaat door’

-Palmpasen

-Belijdenis doen, toen en nu

-Beseffen waar je vandaan komt – en vandaaruit met vertrouwen de toekomst in.

We halen daarbij ook herinneringen op aan de Koppelkerk die 10 jaar geleden gesloten werd als kerkgebouw en verder is gegaan als vrijplaats voor bezinning, kunst en cultuur.

Mooi is dat veel “bewoners” van de Koppelkerk een bijdrage leveren aan deze viering. Predikanten die in de Koppelkerk hebben “gestaan” werken via beeld mee in deze dienst. Daarnaast gebruiken we muziek van de CD die samengesteld is en uitgebracht tegelijk met eerste boek over het ontstaan van de Koppelkerk. Bijdragen van o.a. Jan Stronks, Ger Venderbos, Soli Deo Gloria, het gelegenheidskoor, Joop Ormel en Henk Kremer. Een boeiend thema, een weerzien met oud voorgangers en een mooie line-up zijn de ingrediënten waardoor de afstand van deze online-viering plaatsmaakt voor warme herinneringen.
Je bent van harte welkom de viering op 28 maart mee te beleven via Kerkbeeld, of deze later in de week terug te kijken.

De Anders dan Anders dienst commissie

Hartige hap als hart onder de riem

Door de maatregelen van het afgelopen jaar waren ook de maaltijden `Samen Eten` gestopt. De laatste was op biddag 2020. Maar in januari 2021 deden we een proef met erwtensoep, om de eerdere bezoekers van de maaltijden met een hartige hap een hart onder de riem te steken.

Ruim 60 bakjes erwtensoep hebben we die eerste keer uitgedeeld. Later kwamen er nog meer mensen bij, dus de penne (soort macaroni) in februari en de hutspot van de laatste keer is aan ruim zeventig mensen uitgedeeld. Het is fijn zo even aan de deur contact met elkaar te hebben. Voorlopig stoppen we hiermee, omdat dit altijd een winteractiviteit was. We laten hier en in kerkvenster weten of en wanneer we de maaltijden hervatten.

Kerstbomenfotowedstrijd

Kerstbomenfotowedstrijd!

De Protestantse gemeente Bredevoort wil de website: pkn-bredevoort.nl, die al een aantal jaren bestaat, verlevendigen. Ook omdat steeds meer zaken online gebeuren, willen we wat meer activiteit op de site. Het goede nieuws is dat we een nieuwe beheerder hebben gevonden, Danny Woerts.

Binnenkort kunnen we er ook direct de kerkdiensten bekijken met de liturgie ook beschikbaar, nu gaat dat nog via een link naar de kerkvensterwebsite. Nu noodgedwongen veel kerstactiviteiten niet doorgaan, wilden we beginnen met iets leuks:

-Een wedstrijd! Stuur een foto van een jouw mooiste kerstboom op! We zetten ze online, zodat iedereen ze kan vergelijken! Meerdere inzendingen mogelijk. Iedereen mag meedoen! Stuur de inzendingen op naar predikant@pkn-bredevoort.nl. De fotograaf van de mooiste boom op 1 januari krijgt een prijs!

Ook mogen kinderen een foto opsturen, die meededen met het adventsproject om te laten zien hoe goed de ladder gelukt is. Ook de mooiste inzending daarvan krijgt een prijs!

Paaskaars 2020 aansteken

Elk jaar steken we op de avond voor Pasen in een avonddienst de paaskaars aan. Dit jaar werden alle diensten afgelast door covid-19.  Op de woensdag voor pinksteren -meer dan 6 weken later- heb ik alleen de kaars aangestoken en er een filmpje van gemaakt, zoadat iedereen die kijkt,  het moment kan meemaken. Met het aansteken van deze kaars in een halfdonkere kerk zeggen we: Christus is opgestaan!

Wij leven van het licht, van God die licht is. Wat er ook gaat gebeuren, in de kerk of daarbuiten, dit blijft! Het licht blijft.

 

Leven in tijden van Corona

De Latijns-Amerikaanse schrijver Garcia Marquez heeft een boek geschreven: “Liefde in tijden van Cholera”. Op dit moment zou ik het levensboek van mij en heel veel anderen kunnen omschrijven als: “Leven in tijden van Corona”. Er is weinig wat we kunnen doen. Onze gedachten zijn bij degene die het virus hebben gekregen, en degenen die familie of vrienden hebben die overleden zijn. Als we door quarantaine de griepgolf kunnen afvlakken, zodat de ziekenhuizen niet overbelast raken, dan hebben er het heel goed gedaan. Alleen weten we nu nog niet of dat gaat lukken, hoe lang het helemaal gaat duren en hoe erg het is. Voorlopig is het afwachten en wordt het voor allerlei mensen afzien. Ouderen, die een doelwit van het virus lijken te zijn; zieken, die met angst in het hart leven voor het virus; ouders die hele dagen moeten proberen te werken met kleine kinderen over de vloer; verplegend personeel en andere beroepsgroepen die het erg druk hebben. Daarom wil ik iedereen een hart onder de riem steken bij het beleven van hun eigen leven in tijden van Corona. Veel sterkte met de dagen door te komen. Als je hulp nodig hebt, laat het weten, ook al is het nog zo vreselijk om hulp te vragen. 0543 538848 Ouderen, bel elkaar op! Jongeren, bel ouderen op of stuur een kaartje, een mailtje, een grap over het hamsteren van wc-papier.  Laat weten dat je aan elkaar denkt. Gebruik de “vrije” tijd om elkaar niet te vergeten, hoe erg je ook in de war bent van de wereld die gereset wordt. Misschien is deze pauze een kans om na te denken wat we anders kunnen doen, die morgen als de wereld weer normaal is. .

Ada Endeveld