Home

Welkom op de site van Protestantse Gemeente Bredevoort.

De PKN-Bredevoort neemt haar verantwoordelijkheid t.a.v. het coronavirus. Wij volgen de adviezen van het RIVM op.  Naar aanleiding van veranderde maatregelen van de overheid heeft de kerkenraad van Bredevoort besloten weer bezoekers toe te laten. Ook de liederen worden weeer gewoon gezongen. Wat blijft is dat iedereen de kerkdiensten kan bekijken op deze site onder “kerkbeeld” of op de site van kerkvenster onder hetzelfde kopje, of bij kerkdienstgemist.nl

Op de agenda op deze site en www.kerkvenster.nl vindt u verdere actuele informatie over de diensten.

Ons kerkgebouw heet de St. Joriskerk en is te vinden Markt 3  7126 AZ Bredevoort. Het bijgebouw heet ” ’t Koppelhuis”, Markt 2a 7126AZ Bredevoort, dit is ook het postadres. Beide gebouwen zijn te huur via de beheerder en koster (zie info). Mailen kunt u door linksonder op deze site het envelopje aan te klikken.

Elke zondag is er kerkdienst tijdens zomertijd om 9.30 uur, tijdens wintertijd om 10.00 uur.  Extra informatie staat op de kalender.

  • Onder Nieuws vind je aankondigingen van aanstaande activiteiten en nieuwe artikelen.
  • In Verslagen staat wat er gebeurd is in onze gemeente.
  • Gedachten en gedichten bevat inhoudelijke stukken.
  • Bij St.Joriskerk vindt je foto’s van de kerk..
  • onder Info het informatieboekje van de kerk met telefoonnummers en adressen.
  • Op de Anbipagina vind je bestuurlijke verantwoording
  • Op de KerkBeeld pagina kunt u de diensten LIVE volgen. Ook zijn hier de reeds gehouden diensten terug te kijken.

Activiteitenverslag 2021

Het afgelopen jaar werd er weer veel bepaald door Covid 19 en de maatregelen die ermee gepaard gingen. We gingen van diensten zonder zingen en zonder aanwezigen naar diensten met aanwezigen en met zingen en weer terug. Ook vergaderingen werden opnieuw niet of online gehouden of en dan weer samen in dezelfde ruimte.

In de Stille Week en met Pasen werden er vieringen gehouden rond iconen, geschilderd door Thea Bouwman. Helaas kon een lezing van haar over haar Iconen niet doorgaan. https://www.theabouwmaniconen.nl/

Voor Samen Eten vonden we in het begin van het jaar een alternatief: maaltijden uitdelen aan de deur. Per keer deelden we meer dan twee keer zoveel maaltijden uit dan voor de Covid-19 periode. (zeventig) Later konden we weer gewoon Samen eten tot op een bepaal moment het weer niet kon.

De belangrijkste verandering in het kerkelijk leven van het jaar is de beslissing van de kerkenraad om gastvrijheid te bieden aan de groep Katholiek Kontakt Bredevoort, die is opgericht nadat de R.K. St.Georgiuskerk in onze woonplaats aan de eredienst was onttrokken. Dat hield in dat er op 17 oktober 2021 twee beelden (één van Maria en één van St Joris) en een ikoon in de St.Joriskerk geplaatst zijn. Als deel van het Bredevoortse cultuurgoed zijn we blij dat ze zo voor de Bredevoortse Gemeenschap behouden kunnen blijven. Ook komt er een steen uit de voormalige stadspoort van Bredevoort in de hal van de kerk te hangen. Er worden nu regelmatig zowel aparte vieringen  gehouden door Katholiek Kontakt in de St.Joriskerk als gezamenlijke vieringen.

Activiteiten verslag 2020

Het afgelopen jaar was door de uitbraak van Covid-19 een bijzonder jaar. 11 maart 2020 (Biddag) vierden wij de laatste gewone kerkdienst. Daarna rouleerde de voorganger van Bredevoort mee in het team van voorgangers in Aalten, waar kerkdiensten al werden uitgezonden. Op 30 augustus begonnen we weer met een beperkt aantal kerkgangers in de St. Joriskerk in Bredevoort.  Zingen mocht eerst nog beperkt en werd later in het najaar weer een te groot risico geacht, maar samenkomen kon weer, tot de diensten weer helemaal online werden vanaf december.  Toevallig had de kerkenraad in februari besloten een instalatie aan te schaffen om de diensten te lifestreamen. Die is in augustus geïnstalleerd. In september is er proefgedraaid in oktober begonnen we onze kerkdiensten uit te zenden. 

Veel is er niet doorgegaan, er waren geen vieringen in de Stille Week. Het was de bedoeling Iconen centraal te stellen, gekoppeld aan een tentoonstelling. Dat is een jaar later wel gebeurd (zie boven). Er werd geen Paaskaars binnengedragen of een Pinkstervuur ontstoken op de geëigende momenten.  Op de eerste zondag van de maand werd er niet gezamenlijk koffie gedronken.  Het project “samen eten” kon niet doorgaan, maar begin 2021 vonden we een alternatief,  Ook kon de activiteitencommissie helaas geen kerstmarkt met daarbij een muzikaal programma in de kerk organiseren. Het ouderenkerstfeest vond online plaats. Kortom een jaar van veel niet en weinig wel. Ik denk dat ik voor veel mensen spreek als ik zeg dat men reikhalzend uitziet naar een gewoon gemeenteleven.