Pluktuin Bredevoortsestraatweg

Pluktuin

Teunisbloem opent zich.

De pluktuin aan de Bredevoortsestraatweg staat in volle bloei. Op het moment zijn het vooral de gele teunisbloemen die opvallen, maar er is van alles, wat er bloeit. De teunisbloemen zijn wat groot om te plukken maar het mooiste om te bekijken in de schemering. Eigenlijk zijn het nachtbloeiers. Wil je iets heel bijzonders zien, ga dan net voor zonsondergang kijken. Dan gaan de teunisbloemen heel snel open. (Zie filmpje hierboven)  Soms komen ons opmerkingen ter ore, dat er niet het hele jaar door een aanbod van bloemen is. Voor de duidelijkheid: dat is niet direct een wilde pluktuin, dat heet een tuin, waar je de borders regelmatig vol met nieuwe bloemen zet. Een pluktuin verandert mee met het seizoen. Vanaf mei tot en met de zomer is het hoogtepunt. Vind je van de weg af dat het weinig voorstelt, loop er dan eens over de gemaaide paden doorheen. Op het ogenblik vliegen de boomblauwtjes. (blauwe vlindertjes) Ook vinden sommige vogels juist dat hoge gras heel fijn om zich in te verschuilen. Misschien vliegt er een patrijs of fazant op, als je er wandelt. De bijen en vlinders houden ook van dit landschap. Die bewegen zich met het seizoen mee, net als sommige mensen. Toen ik er vorige week langskwam, kwam er net een moeder met haar dochtertje vandaan. Ze hadden bloemen geplukt.

Belevingstuin

Belevingstuin in Bredevoort,

Aan de Winterswijksestraat, in de punt, richting de verkeerslichten, heeft de diaconie van de PKN Bredevoort een stuk grond liggen. Vorig jaar (2021) is dit stuk, door ophoging en natuurlijke bemesting, geschikt gemaakt om er beter gebruik van te kunnen maken. ook dit jaar wil de diaconie dat weer doen. Het een en ander wordt ook nog wat beter bewegwijzerd, maar iedereen is weer welkom in de belevingstuin!

Wat is de bedoeling?

De diaconie vindt dat het stuk grond op een mooie in het oog vallende plek ligt, dicht bij de kom van Bredevoort. De gedachte is om het perceel de komende jaren zodanig in te richten, dat iedereen in Bredevoort en omstreken er wat aan kan hebben en dat duurzaamheid, het milieu en natuur er tot hun recht komen.

Openbare veldbloemen plukplaats.

Zoals u misschien gezien hebt, is het perceel ingezaaid met een bloemenmengsel, waardoor er in dit voorjaar de veldbloemen weelderig bloeien. Onlangs zijn er paden gemaaid, zodat het perceel voor iedereen toegankelijk is en iedereen die dat wil er lekker tussendoor kan lopen. De veldbloemen mogen ook geplukt worden door iedereen die het leuk vindt om een Bredevoorts bosje op de vaas te hebben. U bent dus van harte welkom in de pluktuin.

Een paar regeltjes voor de goede orde.

Graag willen we dat iedereen die de pluktuin betreedt zoveel mogelijk gebruik maakt van de gebaande paden, zodat voorkomen wordt dat het veld plat getreden wordt. Ook is het  de bedoeling om in deze tuin uw hond aangelijnd te houden en hondenpoep op te ruimen en niet op het veld achter te laten.Verder wordt u gevraagd om uw eventuele afval zelf mee te nemen naar huis.

Genieten.

We hopen dat deze plaats gaat uitgroeien tot een belevingstuin waar iedereen van gaat genieten.

Hartige hap als hart onder de riem

Door de maatregelen van het afgelopen jaar waren ook de maaltijden `Samen Eten` gestopt. De laatste was op biddag 2020. Maar in januari 2021 deden we een proef met erwtensoep, om de eerdere bezoekers van de maaltijden met een hartige hap een hart onder de riem te steken.

Ruim 60 bakjes erwtensoep hebben we die eerste keer uitgedeeld. Later kwamen er nog meer mensen bij, dus de penne (soort macaroni) in februari en de hutspot van de laatste keer is aan ruim zeventig mensen uitgedeeld. Het is fijn zo even aan de deur contact met elkaar te hebben. Voorlopig stoppen we hiermee, omdat dit altijd een winteractiviteit was. We laten hier en in kerkvenster weten of en wanneer we de maaltijden hervatten.

IKA vakantieweken

De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken in Lunteren, Lemele en Doorn. Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die  niet zonder “zorg” of begeleiding op vakantie kunnen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt ook voor echtparen waarvan één van de partners zorg nodig heeft en voor personen waarbij de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast.  Er wordt een afwisselend programma verzorgd om de gasten volop te laten genieten.  Het wordt als prettig ervaren om met mensen uit de eigen streek onder elkaar te zijn, en als dan ook in de eigen dialect  wordt gepraat komt dit zeer vertrouwd over. De accommodaties  zijn toegerust om mensen met zorg te ontvangen  en er zijn voldoende vrijwilligers uit de professionele zorg aanwezig.  Opgave voor deelname verloopt via de uw diaconie.

Voor meer informatie Website: www.ikaachterhoek liemers.nl

Email: ikapostbus@gmail.com

Hemelvaart 30 mei Gängekestocht 

 Graag opgeven!

9.30 uur verzamelen met de fiets bij ’t Koppelhuis.                   9.45 uur verzamelen op de Markt bij het Nationaal Onderduikmuseum

Als protestantse Gemeente Bredevoort willen we op Hemelvaart de tocht door Aalten lopen door de steegjes om zo op een andere manier het dorp te leren kennen.

In verband met het aantal gidsen, willen we graag weten hoeveel mensen mee doen. Opgeven voor 27 mei bij Ada Endeveld, tel:538848  predikant@pkn-bredevoort.nl. . Vrijwillige bijdrage!

 

Samen Eten

 

Op 13 maart was er weer Samen Eten in t Koppelhuis. Het begon als altijd om 18.00 uur. Er waren 33 mensen, meer dan ooit.  Op het menu stonden chili  con carne en nasi. Het toetje was zoals altijd weer heerlijk.

Activiteiten Diaconie

De diaconie in Bredevoort steunt verschillende activiteiten in binnen- en buitenland.

In de buurt ondersteunen we de voedselbank in de Achterhoek en sinds kort de speelgoedbank uit Winterswijk. Verder is Samen Eten een activiteit vanuit de diaconie. Zes tot zeven keer per jaar wordt er een maaltijd gekookt voor iedereen die wil komen. De volgende keer is op 12 september 2018. Waar je je moet opgeven zal dan vermeld worden in het kerkvenster en op de website en facebookpagina.

In Afrika ondersteunen we projecten van Joanne foundation, elk jaar met een ander project. http://joannefoundation.nl/

In Brazilië ondersteunen we Nienke Pruiksma, die daar naartoe is uitgezonden vanuit Kerken in Actie. Aankondiging Verlof