IKA vakantieweken

De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt enkele weken per jaar vakantieweken in Lunteren, Lemele en Doorn. Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die  niet zonder “zorg” of begeleiding op vakantie kunnen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt ook voor echtparen waarvan één van de partners zorg nodig heeft en voor personen waarbij de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast.  Er wordt een afwisselend programma verzorgd om de gasten volop te laten genieten.  Het wordt als prettig ervaren om met mensen uit de eigen streek onder elkaar te zijn, en als dan ook in de eigen dialect  wordt gepraat komt dit zeer vertrouwd over. De accommodaties  zijn toegerust om mensen met zorg te ontvangen  en er zijn voldoende vrijwilligers uit de professionele zorg aanwezig.  Opgave voor deelname verloopt via de uw diaconie.

Voor meer informatie Website: www.ikaachterhoek liemers.nl

Email: ikapostbus@gmail.com