Stille Week

De week voor Pasen

Goede Vrijdag 2019

In de Stille Week zijn er zoals altijd drie vieringen op 19.30 uur: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (14, 15, 16 april 2022). Als nieuw element worden er dit jaar tijdens elke dienst een filmpje getoond met gedanste gebeden. Passend bij de viering is het gedanste verstilling(Witte Donderdag), een gebed om ontferming (Goede Vrijdag) en een Gloria na het lezen van het opstandingsevangelie (Stillle Zaterdag). In de kerk zijn we meestal aan het praten of aan het luisteren. Gelukkig kunnen we ook weer het zingen en wordt er muziek gemaakt. Maar zelden komen andere zintuigen aan de beurt. Met het vieren van het Heilig Avondmaal komt proeven aan de orde. Met het liturgisch bloemschikken is er meer te zien, door de vorm en kleur van de bloemen die hun eigen verhaal vertellen. De dans is een nieuwe vorm in de eredienst, die het hele lichaam aanspreekt. Maar we hoeven niet zelf uit onze stoel, we kunnen zien hoe anderen met het lichaam, vertilling, leed en vreugde vorm geven.

Op witte donderdag vieren we samen avondmaal in de kring, met kleine bekertjes. Op Goede Vrijdag lezen we samen het Lijdens- of Passie-evangelie uit Lukas. Na het uitblazen van de kaarsluisteren we naar een Kyrië-lied van Herman van Veen. Op Stille Zaterdag lezen we teksten als een snoer van kralen aan elkaar geregen uit het Eerste Testament, waarna de paaskaars wordt binnengedragen als nieuw begin. We staan stil bij de doop en tenslotte komen we uit bij het verhaal van de Opstanding uit Lukas.

Nieuws n.a.v. Maatregelen

Naar aanleiding van de maatregelen van de overheid heeft de kerkenraad van Bredevoort besloten 30 bezoekers (aanmelden bij de koster) toe te laten bij kerkdiensten vanaf 16 mei 2021.

Iedereen kan de kerkdiensten kijken op deze site onder “kerkbeeld” of op de site van kerkvenster onder hetzelfde kopje, of bij kerkdienstgemist.nl

Liturgiën van gehouden diensten