Startzondag 2023: Natuurlijk Buiten

Op 10 september vieren Katholiek Kontakt Bredevoort en de Protestantse Gemeente de  Startzondag. Een aantal jaren hebben we de startzondag in Bredevoort gevierd, dit jaar trekken we weer naar buiten. We hopen het thema `Natuurlijk Buiten` te verkennen op Kloosterdijk 1, waar Herman en Paula te Paske nu wonen. Het thema  kun je op twee manieren opvatten. Als een vanzelfsprekendheid, natuurlijk vieren we de Startzondag  buiten, of als een manier van vieren. Daar is nog wel iets voor nodig. Goed weer! Als het warm genoeg is vieren we het natuurlijk buiten, maar bij slecht weer in de schuur, waar we gemakkelijk inpassen. Neem stevige schoenen mee, om het eventuele natte gras te trotseren. We drinken zoals altijd koffie met iets lekkers na afloop.

Let op! Er zijn werkzaamheden op de kloosterdijk, we kunnen er gewoon langs en er is extra parkeergelegenheid.

Palmpasen 2 april 2023

Op Palmpasen heeft de kindernevendienst Palmpasenstokken gemaakt met gemaakt. De kinderen werden in de kerk ontvangen door ds. Anneke de Hoop. Natuurlijk volgde er nog de optocht door de kerk.  

Een doorstart maken, maar dan Anders dan Anders

Anders dan Andersdienst 7 mei 2023

Opeens zit je in een situatie die je niet hebt zien aankomen – en die je ook niet hebt gewild. Het overkomt ieder van ons wel eens. Net terwijl je lekker in je vel zit – goed op weg bent gebeurt er iets waardoor je moet nadenken over je koers.
Of misschien wel juist andersom: ben je al zo lang gewend aan de weg die je nu gaat – dat je opeens een ingeving krijgt om na te denken of je dat wel zo wilt houden. Ook dan denk je na over de koers die je in de toekomst wilt volgen.
Wat bepaalt die koers? Kies jij de weg? Of kiest de weg jou? Lastige keuzes….?
En soms, midden in zo’n proces kunnen er verrassende inzichten en komen met steun uit onverwachte hoek.
Hier willen we met elkaar over nadenken in de Anders dan Andersdienst op 7 mei a.s.
Ds Ada Endeveld neemt ons hierin mee, samen met de voorbereidingscommissie. Je bent van harte uitgenodigd om de dienst mee te maken om 9:30 in de St Joriskerk in Bredevoort.
Een extra reden om te komen is dat het Stadskoor Bredevoort o.l.v. Dineke de Roo muzikale medewerking verleent met prachtige zang! We zien jullie graag.

De Anders dan Anders dienst commissie

“Een reis om de wereld in 80 vragen”

Leonie en Henk

Dat is de titel van een meditatief moment tijdens Bredevoort Schittert dat wordt georganiseerd door de Anders-dan-Andersdienst commissie.
Op zondagavond 25 september is er de gelegenheid om in de St Joriskerk “bagage voor in je rugzak” op te halen voor jouw reis om de wereld.
Tussen 19:00 en 20:30 is er een programma met liederen, reisverhalen en gedichten. Stuk voor stuk bijzonder als bagage voor op reis.
Gezongen wordt er door zangeres en tekstschrijver Leonie van den Berg uit Emmeloord. Zij is geen onbekende in Bredevoort, trad al vaker op bij Bredevoort Schittert ook – en neemt ook nu haar vaste pianist Henk Lip mee. Samen staan ze garant voor liederen met sfeer en een boodschap.
Bas Brezet schreef eerder de teksten voor twee minitheater stukken bij Bredevoort Schittert en vertelt nu “reisverhalen” passend in het thema.
Op weg naar de uitgang vindt de bezoeker nog een “koffer vol verhalen” om mee te nemen voor onderweg.
Je bent van harte welkom om het hele programma te volgen, maar voor bezoekers van Bredevoort Schittert, is het ook mogelijk om eventjes in en uit te lopen bij “een reis om de wereld in 80 vragen”.

Graag tot zondag!

De Anders dan Andersdienstcommissie

Hemelvaart: Dauwtrappen Kloosterbos

Op 26 mei (Hemelvaart) organiseren we een wandeling door het kloosterbos. Om 9.30 uur verzamelen we bij de familie Tolkamp, Kloosterdijk 22 om daarna ongeveer een uur te wandelen. Er worden thema’s aangereikt om over te praten, maar zwijgend genieten van bos en wei kan ook. Er wordt wat (korte) uitleg gegeven bij een paar gedenkwaardigheden waar we langs komen en we hopen na een uur weer bij ons uitgangspunt terug te keren. 10.30 uur koffie op het erf van Kloosterdijk 22. Alleen koffie komen drinken kan natuurlijk ook. Leden van het Katholiek Kontact Bredevoort zijn uitdrukkelijk uitgenodigd.

                                                                           kerkenraad PG Bredevoort

Heb je vijanden lief ? – Ben je nou helemaal…!

Als op dit moment iets “Anders dan anders” zou zijn is dat “je vijanden lief hebben”.

Natuurlijk: in woord en daad een volgeling van Jezus zijn is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als je hoort dat Jezus in de bijbel van ons vraagt om van onze vijanden te houden en goed te zijn voor mensen die jou haten.
Hoe kan hij zoiets moeilijks van ons vragen? Is dat niet wat teveel gevraagd? Moeten we dan Poetin ‘gaan knuffelen’ terwijl hij steden in zijn buurland met de grond gelijk maakt en vele onschuldige slachtoffers maakt?
Of dichterbij: wat moeten we die collega die ons het leven zuur maakt door kwaad over ons te spreken of dat kind dat ons kind op school pest en ook nog daarbuiten op sociale media ons kind zwart maakt?

In de Anders dan Andersdienst van 29 mei in de St. Joriskerk in Bredevoort gaan we dieper op deze lastige woorden van Jezus in en zoeken we naar inspiratie om dit toch in praktijk te kunnen brengen. Ds. Hanny Wassink-Pluimers uit Winterswijk neemt ons mee in die zoektocht en je bent van harte welkom vanaf 9:30 uur.

De voorbereidingsgroep

Stille Week

De week voor Pasen

Goede Vrijdag 2019

In de Stille Week zijn er zoals altijd drie vieringen op 19.30 uur: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (14, 15, 16 april 2022). Als nieuw element worden er dit jaar tijdens elke dienst een filmpje getoond met gedanste gebeden. Passend bij de viering is het gedanste verstilling(Witte Donderdag), een gebed om ontferming (Goede Vrijdag) en een Gloria na het lezen van het opstandingsevangelie (Stillle Zaterdag). In de kerk zijn we meestal aan het praten of aan het luisteren. Gelukkig kunnen we ook weer het zingen en wordt er muziek gemaakt. Maar zelden komen andere zintuigen aan de beurt. Met het vieren van het Heilig Avondmaal komt proeven aan de orde. Met het liturgisch bloemschikken is er meer te zien, door de vorm en kleur van de bloemen die hun eigen verhaal vertellen. De dans is een nieuwe vorm in de eredienst, die het hele lichaam aanspreekt. Maar we hoeven niet zelf uit onze stoel, we kunnen zien hoe anderen met het lichaam, vertilling, leed en vreugde vorm geven.

Op witte donderdag vieren we samen avondmaal in de kring, met kleine bekertjes. Op Goede Vrijdag lezen we samen het Lijdens- of Passie-evangelie uit Lukas. Na het uitblazen van de kaarsluisteren we naar een Kyrië-lied van Herman van Veen. Op Stille Zaterdag lezen we teksten als een snoer van kralen aan elkaar geregen uit het Eerste Testament, waarna de paaskaars wordt binnengedragen als nieuw begin. We staan stil bij de doop en tenslotte komen we uit bij het verhaal van de Opstanding uit Lukas.

40 dagen tijd

Dit jaar kunnen we de veertigdagentijdkalender ook bekijken vanaf deze website. 
Vanuit het thema van de zeven werken van barmhartigheid ( de hongerigen voeden, de naakten kleden ect) worden situaties over de wereld belicht.
Natuurlijk bevat de kalender teksten ter bezinning om stil te staan bij geloof en leven op weg naar Pasen. 


Klik hieronder op de link bij “vandaag”

Je kunt ook elke ochtend een bericht in je mailbox ontvangen via deze link;

Veertigdagentijdkalender | Petrus – Protestantse Kerk

Ruimte voor ontmoeting – Ontmoeting voor ruimte

Raar woord eigenlijk: ontmoeting. Sla je de Dikke van Dale er op na dan heeft het twee betekenissen die iets tegenstrijdigs hebben. Als er volgend weekeind een ontmoeting is op het voetbalveld tussen Bredevoort en AZSV dan kennen we elkaar al – en kunnen we ons verheugen op die ontmoeting.
Aan de andere kant betekent “ontmoeting” dat je iemand toevallig treft – misschien iemand die je kent op een onverwachte plek – maar het kan ook zijn dat je de nieuwe buurman ontmoet die het huis naast je komt bekijken. Het woord heeft dan juist iets onbekends over zich. Is het dan logisch dat die eerste ontmoeting gepaard gaat met een eerste indruk, vullen we in gedachten al wat in……. of geven we de ontmoeting de ruimte?

“Ontmoeting” is het thema waar ds. Henriëtte Nieuwenhuis uit ’s-Heerenbergh-Zeddam ons in wil meenemen in de Anders dan Anders dienst op zondag 27 februari a.s. om 10:00 uur in de St Joriskerk in Bredevoort. Fijn dat we elkaar ook weer kunnen ontmoeten in de vieringen zelf. We verheugen ons op de ontmoeting met jou, met elkaar en met God in deze viering. Je bent van harte welkom.

De Anders dan Andersdienst commissie

Afscheid Wilma

Voor de kerkgemeenschap betekent het toenemen van mensen met klachten dat we weer wat meer gaan opletten in de kerkdiensten, niet meer zingen. Sommige activiteiten gingen vanwege de veiligheid niet door, zoals “Samen eten”. Heel jammer, omdat het 3 november j.l. de laatste keer was dat Wilma Kleinhesselink erbij zou zijn geweest als beheerder. In december stopt zij met haar baan. Wilma, vanaf deze plaats heel hartelijk dank voor alle aandacht die je had voor iedereen, kopjes koffie en thee, maaltijden, en de manier waarop je altijd zorgde voor een fleurig bloemetje op tafel. Sorry dat ik daar soms zo weinig aandacht aan schonk (en ook best wilde vergaderen op een tafeltje zonder bloemetje), maar het Koppelhuis was altijd schoon, gezellig en er wachtte voor iedereen een warm welkom! Heel, heel hartelijk dank!! (alvast). Ik hoop dat je deze laatste weken zo kan werken dat het een goed afscheid mag zijn voor jou! We hopen afscheid te nemen bij een andere gelegenheid!

Ada Endeveld