Kijkcijfers 2020 – 2021

Hieronder een lijstje van de kijkcijfers van onze kerkdiensten vanaf oktober 2020. Er zijn verschillen tussen de maanden. April heeft een hoog cijfer, omdat er behalve de drie extra diensten in de Stille Week, twee afscheidsdiensten te bekijken waren, dus 9 in totaal. Ook de mensen die later een dienst in een bepaalde maand terugkijken, worden bij die maand geteld. Februari heeft een extra laag cijfer, omdat er maar 3 kerkdiensten zijn gehouden. 7 februari was het zulk slecht weer, dat de voorganger het risico om te komen niet aandurfde. Er is toen een oude kerkdienst opnieuw getoond. Gemiddeld zijn dat in februari nog bijna 100 kijkers per keer. Fijn om te zien dat over het algemeen de kerkdiensten goed virtueel bezocht worden. Vanaf 16 mei zijn er weer 30 mensen welkom in de kerk. Opgeven bij Henk en Diny Luimes tel.471154.

Paaskaart

De afgelopen week is onder gemeenteleden van 80 jaar en ouder een zieken de Paaskaart verspreid. Hieronder de foto en de tekst.

Waak op!  Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wonderen om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.

vrij naar lied 630: 1

De Protestantse Gemeente Bredevoort

wenst u goede Paasdagen toe!

Iconen in de Stille Week 2021

Rond vier iconen houden wij in Bredevoort vieringen op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Witte Donderdag. De Icoon van de gastvrijheid staat Witte Donderdag centraal, ook wel genoemd de icoon van de drie-eenheid. De icoon verwijst naar de tekst uit Genesis 18, waarin drie vreemdelingen die bij Abraham op bezoek komen. In de icoon vindt je ook verwijzingen naar de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen eet. Iconen zijn een raam op God. De gelovige die een icoon aanraakt, maakt contact met iets wat achter die icoon verborgen gaat. Geen beeld om te aanbidden, maar een doorgeefluik dat onze geest wil scherpen voor wat en van God tot ons komt. Zoals sommigen mediteren bij Bijbelteksten en die door herhaling en verdieping steeds dieper in zich door te laten dringen, zo kan een icoon een manier zijn om je te verdiepen in God. Door te kijken leer je God beter kennen, zodat je geest rust vindt bij God en je iets van Gods licht door de dingen heen ziet schijnen. Allereerst in de icoon, waar je naar kijkt, en op den duur kan Gods verborgen licht ook door andere dingen heen schijnen. Hieronder een andere Icoon van de gastvrijheid van Abraham dan degene die we in de viering hebben beschouwd van Andrej Roeblion (ca. 1430).

Anders dan Anders: “Het verhaal gaat door”

Op 28 maart ben je van harte welkom in de on-line Anders-Dan-Anders-dienst in de St Joriskerk in Bredevoort. Oorspronkelijk zou dit een dialectdienst zijn door Johan Eppink met muziek van NootZaak, maar  door de coronamaatregelen is dat nu niet goed mogelijk.

Maar wees niet bang, de dienst ligt kant en klaar op de plank en jullie houden dit tegoed op een later moment! We besloten om voor 28 maart het roer voor de dienst om te gooien: wel een ADA-dienst, maar anders van opzet dan oorspronkelijk bedacht. Anders dan anders dan anders, zeg maar. 

zicht op de Koppelkerk

We willen in deze dienst drie bijzondere elementen bij elkaar brengen onder het thema ‘Het verhaal gaat door’

-Palmpasen

-Belijdenis doen, toen en nu

-Beseffen waar je vandaan komt – en vandaaruit met vertrouwen de toekomst in.

We halen daarbij ook herinneringen op aan de Koppelkerk die 10 jaar geleden gesloten werd als kerkgebouw en verder is gegaan als vrijplaats voor bezinning, kunst en cultuur.

Mooi is dat veel “bewoners” van de Koppelkerk een bijdrage leveren aan deze viering. Predikanten die in de Koppelkerk hebben “gestaan” werken via beeld mee in deze dienst. Daarnaast gebruiken we muziek van de CD die samengesteld is en uitgebracht tegelijk met eerste boek over het ontstaan van de Koppelkerk. Bijdragen van o.a. Jan Stronks, Ger Venderbos, Soli Deo Gloria, het gelegenheidskoor, Joop Ormel en Henk Kremer. Een boeiend thema, een weerzien met oud voorgangers en een mooie line-up zijn de ingrediënten waardoor de afstand van deze online-viering plaatsmaakt voor warme herinneringen.
Je bent van harte welkom de viering op 28 maart mee te beleven via Kerkbeeld, of deze later in de week terug te kijken.

De Anders dan Anders dienst commissie

Nieuws n.a.v. Maatregelen

Naar aanleiding van de maatregelen van de overheid heeft de kerkenraad van Bredevoort besloten 30 bezoekers (aanmelden bij de koster) toe te laten bij kerkdiensten vanaf 16 mei 2021.

Iedereen kan de kerkdiensten kijken op deze site onder “kerkbeeld” of op de site van kerkvenster onder hetzelfde kopje, of bij kerkdienstgemist.nl

Kerstbomenfotowedstrijd

Kerstbomenfotowedstrijd!

De Protestantse gemeente Bredevoort wil de website: pkn-bredevoort.nl, die al een aantal jaren bestaat, verlevendigen. Ook omdat steeds meer zaken online gebeuren, willen we wat meer activiteit op de site. Het goede nieuws is dat we een nieuwe beheerder hebben gevonden, Danny Woerts.

Binnenkort kunnen we er ook direct de kerkdiensten bekijken met de liturgie ook beschikbaar, nu gaat dat nog via een link naar de kerkvensterwebsite. Nu noodgedwongen veel kerstactiviteiten niet doorgaan, wilden we beginnen met iets leuks:

-Een wedstrijd! Stuur een foto van een jouw mooiste kerstboom op! We zetten ze online, zodat iedereen ze kan vergelijken! Meerdere inzendingen mogelijk. Iedereen mag meedoen! Stuur de inzendingen op naar predikant@pkn-bredevoort.nl. De fotograaf van de mooiste boom op 1 januari krijgt een prijs!

Ook mogen kinderen een foto opsturen, die meededen met het adventsproject om te laten zien hoe goed de ladder gelukt is. Ook de mooiste inzending daarvan krijgt een prijs!

St.Joriskerk Open Voor Kerkdiensten

Goed nieuws te melden!

Vanaf zondag 30 augustus 2020 gaat de st Joriskerk in Bredevoort weer open voor zondagse vieringen.

Wel moeten we voorzichtig blijven, voor ons aller gezondheid. De kerkdeuren gaan dus weer open, maar wel zijn er bepaalde regels nodig waar we ons aan houden. Gelukkig is aan het begin van de coronacrisis door het kerkbestuur al een Gebruiksplan voor het kerkgebouw en ’t Koppelhuis opgesteld, waaruit duidelijk wordt hoe we op een veilige manier van onze gebouwen gebruik kunnen maken.

De volgende gang van zaken zal voorlopig van kracht zijn:

 • U meldt zich voor iedere kerkdienst die u wilt bezoeken aan bij Henk en Diny Luimes. Dit kan op donderdag of vrijdag telefonisch 0543-471154 of via e-mail hdluimes@gmail.com
 • Mocht de maximale bezetting van de kerk bereikt zijn, dan wordt voor u een plek gereserveerd voor een volgende zondag.
 • Er is kindernevendienst wanneer kinderen zijn aangemeld.
 • Indien u zich niet lekker voelt, komt u niet naar de kerk.
 • U komt de kerk binnen via de normale hoofdingang.
 • U kunt uw handen ontsmetten met de daarvoor aanwezige middelen.
 • Er staat iemand klaar om u te ontvangen en u een plaats toe te wijzen.
 • Graag uw jas meenemen de kerk in; de garderobe is buiten gebruik.
 • Tijdens de viering kan er helaas nog niet gezongen worden. Wel zal er orgelspel zijn.
 • Na de vieringen is er voorlopig ook geen gezamenlijk koffiedrinken.
 • Er vindt geen lopende collecte plaats. Uw bijdrage kunt u bij het verlaten van de kerk deponeren in de voor dit doel geplaatste collecteschaal.
 • Aan het eind van de viering wordt u gewezen langs welke weg u de kerk kunt verlaten.

Ondanks alles is het ontzettend fijn om weer van start te kunnen gaan! Over starten gesproken: een aparte Startzondag zal dit jaar niet plaatsvinden. Samen een gezellige activiteit doen en een hapje en een drankje delen is momenteel wat minder vanzelfsprekend dan anders.

De Kerkenraad is blij dat na al deze maanden onze kerk eindelijk weer haar functie mag vervullen en hoewel er nog heel veel dingen ‘anders’ zullen zijn, denken we dat het voor velen een heel fijne ervaring zal zijn om weer samen te komen onder het dak van onze geliefde Joriskerk.

Graag tot ziens,

de Kerkenraad

Paaskaars 2020 aansteken

Elk jaar steken we op de avond voor Pasen in een avonddienst de paaskaars aan. Dit jaar werden alle diensten afgelast door covid-19.  Op de woensdag voor pinksteren -meer dan 6 weken later- heb ik alleen de kaars aangestoken en er een filmpje van gemaakt, zoadat iedereen die kijkt,  het moment kan meemaken. Met het aansteken van deze kaars in een halfdonkere kerk zeggen we: Christus is opgestaan!

Wij leven van het licht, van God die licht is. Wat er ook gaat gebeuren, in de kerk of daarbuiten, dit blijft! Het licht blijft.

 

Leven in tijden van Corona

De Latijns-Amerikaanse schrijver Garcia Marquez heeft een boek geschreven: “Liefde in tijden van Cholera”. Op dit moment zou ik het levensboek van mij en heel veel anderen kunnen omschrijven als: “Leven in tijden van Corona”. Er is weinig wat we kunnen doen. Onze gedachten zijn bij degene die het virus hebben gekregen, en degenen die familie of vrienden hebben die overleden zijn. Als we door quarantaine de griepgolf kunnen afvlakken, zodat de ziekenhuizen niet overbelast raken, dan hebben er het heel goed gedaan. Alleen weten we nu nog niet of dat gaat lukken, hoe lang het helemaal gaat duren en hoe erg het is. Voorlopig is het afwachten en wordt het voor allerlei mensen afzien. Ouderen, die een doelwit van het virus lijken te zijn; zieken, die met angst in het hart leven voor het virus; ouders die hele dagen moeten proberen te werken met kleine kinderen over de vloer; verplegend personeel en andere beroepsgroepen die het erg druk hebben. Daarom wil ik iedereen een hart onder de riem steken bij het beleven van hun eigen leven in tijden van Corona. Veel sterkte met de dagen door te komen. Als je hulp nodig hebt, laat het weten, ook al is het nog zo vreselijk om hulp te vragen. 0543 538848 Ouderen, bel elkaar op! Jongeren, bel ouderen op of stuur een kaartje, een mailtje, een grap over het hamsteren van wc-papier.  Laat weten dat je aan elkaar denkt. Gebruik de “vrije” tijd om elkaar niet te vergeten, hoe erg je ook in de war bent van de wereld die gereset wordt. Misschien is deze pauze een kans om na te denken wat we anders kunnen doen, die morgen als de wereld weer normaal is. .

Ada Endeveld