Vanuit de Kerkenraad

Vergadering gehouden op 25-09-2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het onderwerp AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is bijna afgerond voor de PG Bredevoort. Er is een, speciaal op onze gemeente toegespitst ‘privacy statement’ opgesteld. Dit is op verschillende plekken zichtbaar:

  • Het ‘privacy statement’ komt op de website van de PG Bredevoort te staan.
  • In het kerkblad wordt verwezen naar het ‘privacy statement’ (te vinden op de website).
  • Het ‘privacy statement’ ligt ter inzage in de kerk.
  • Op de beamer komt een regeltje dat wanneer mensen er bezwaar tegen hebben gefotografeerd te worden, ze dit aan kunnen geven.

Het moderamen is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Jeugdwerkcollecte

De Jeugdwerkcollecte wordt jaarlijks in de eerste week van november gehouden. Het jeugdwerk in de PG Bredevoort neemt af, maar het geld dat elk jaar wordt opgehaald, wordt nog altijd besteed aan de jeugdactiviteiten. Nu zijn er ideeën om naast jeugdwerk ook andere activiteiten te gaan ontplooien. Zo zijn er plannen om bijvoorbeeld wat vaker een koor of muziekgezelschap te laten optreden tijdens de zondagse vieringen, en willen we graag een project met Kunst in de kerk doen. Ook zijn er plannen voor wandelingen of activiteiten buiten de deur. Het zou mooi zijn om de opbrengst van de ‘jeugdwerk’collecte ook voor deze nieuwe activiteiten te kunnen gebruiken. De Kerkenraad stemt hiermee in, mits deze wijziging goed gecommuniceerd wordt aan gemeenteleden. Ook zal de naam van de collecte uiteraard aangepast moeten worden.

Appartement verhuurd

Het appartement boven ’t Koppelhuis heeft een nieuwe huurder. De kerkrentmeesters hebben bij de toekenning een volledig transparant traject gevolgd. Eerst is er een artikel/oproep in Kerkvenster geplaatst. Daarop meldden zich zes geïnteresseerden. Deze potentiële kandidaten hebben allemaal onder leiding van een van de kosters de woning bezichtigd. Degenen die na de rondleiding nog interesse hadden om de woning te huren, zijn op uitnodiging van de kerkrentmeesters bijeen gekomen en in hun bijzijn heeft er een loting plaatsgevonden. De nieuwe huurder zal binnenkort de woning kunnen betrekken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *